PASAPORT İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİ NOTALARI, 2.3.2021

PASAPORT İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİ NOTALARI, 16.01.2018

TÜM İŞLEMLER İÇİN BAŞVURULAR RANDEVUYLA ALINMAKTADIR.

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZA TÜM İŞLEMLER İÇİN BAŞVURMADAN ÖNCE MUTLAKA WWW.KONSOLOSLUK.GOV.TR İNTERNET SİTESİNDEN RANDEVU ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

BU ÇERÇEVEDE BAŞVURUDA BULUNACAK VATANDAŞLARIMIZIN www.konsolosluk.gov.tr İNTERNET SİTESİNDEN E-RANDEVU BÖLÜMÜ ALTINDA “NANT BAŞKONSOLOSLUĞU”NU SEÇEREK RANDEVU KAYITLARINI YAPTIRMALARI VE RANDEVU GÜNLERİNDE NÜFUS CÜZDANLARI VE GEREKLİ BELGELERİYLE BİRLİKTE BAŞKONSOLOSLUĞUMUZA ŞAHSEN MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

PASAPORT İŞLEMLERİ

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Vatandaşlarımızın uçak/gemi biletlerini almadan, araçlarıyla yola çıkmadan önce pasaportlarının geçerlilik süresini kontrol etmelerini önemle hatırlatırız.

Pasaportların geçerlik tarihi konusunda tedbirli olmaları, buna göre yurtdışında bulunmaları veya seyahat etmeleri, vatandaşlarımızın yararına olacaktır. Örneğin, Almanya’da sadece Fransa oturma kartıyla veya geçersiz pasaportla bulunmak para cezası ödemeyi gerektirebilmektedir.

Pasaport başvurusunda bulunacak vatandaşlarımızınwww.konsolosluk.gov.trinternet adresinden randevu alarak Başkonsolosluğumuza gelmeleri zorunludur.

Yeni doğan çocukların nüfusa kayıt işlemleri veya kaybedilen pasaportları yerine yeni pasaport düzenlenmesi işlemleri için vatandaşlarımızın, Türkiye ile yazışmaların ancak 3 ile 6 hafta arasında sonuçlandığını hesaplamaları ve özellikle karşı karşıya kalabilecekleri acil durumları da gözönünde bulundurarakhiç vakit kaybetmedenmüracaat etmeleri önemle hatırlatılır.

Pasaportu olsa dahi, 18 yaşından küçük çocukların da Türkiye’ye veya başka bir ülkeye yapacakları seyahatlerde sorunla karşılaşmamaları için, bağlı oldukları Valilikten (Préfecture) alınacak oturma kartını (“TITRE D’IDENTITE REPUBLICAIN POUR ENFANT ETRANGER MINEUR NE EN FRANCE “ veya “ DOCUMENT DE CIRCULATION POUR ENFANT ETRANGER”)muhakkak surette yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

A. YENİ PASAPORT ÇIKARTMA

01 Ocak 2011 tarihinden itibaren eski tip pasaportlar verilmemektedir. Temdit (Uzatma) ve çocukların refakata kaydı uygulamaları da kaldırılmıştır. Pasaport başvurusu için vatandaşlarımızınwww.konsololuk.gov.trinternet adresindenrandevualarak Başkonsolosluğumuza gelmeleri zorunludur.

Randevu başvurunuzun e-posta adresinize gelen mesajla onaylanması talep edilmektedir. Buonay işleminihem kendiniz hem de çocuklarınız gibi diğer başvuru sahipleri içinde yapmanız gerekmektedir. Aksi halde, randevu listemizde ismi ve T.C. kimlik no.su bulunmayanlar için boşuna Başkonsolosluğumuza kadar gelinmiş olunacaktır.

Her yaştakiküçük çocukların kendilerine ait pasaportları olacağındançocuklar için de ismen randevualınması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın aldıkları randevuya uygun olarak Başkonsolosluğumuza gelip başvurularını gerçekleştirdikten yaklaşık bir ay sonra yeni pasaportlarını teslim almak üzere tekrar gelmeleri gerekmektedir. Bu süre dolayısıyla acilen seyahat etme ihtiyacı doğabileceği de dikkate alınarak vatandaşlarımızıngecikmeksizine-pasaport randevularını almaları tekraren önemle hatırlatılır.

GENEL BİLGİLER

Pasaport başvurusu işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5682 sayılı Pasaport Kanunu veİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeni Tip Pasaport Uygulama Talimatında yer verilmektedir.

Ülkemizde ICAO tarafından belirlenen standartlarda e-pasaportların basım ve tanzimine 1 Haziran 2010 tarihi itibari ile başlanmıştır. Eski tip pasaportların kullanım süresi 24 Kasım 2015’te sona ermiştir.

Elektronik pasaport başvurusunun şahsen yapılması zorunludur.

E-pasaportlar temdit edilemediğinden, geçerlilik süresi sona erdiğinde, yeni pasaport başvurusu yapılması gerekir.

Umuma mahsus pasaportların süreleri, üzerlerinde kayıtlı son geçerlilik tarihinden itibaren yenilenmekte olup, süresi 6 aydan az olmamak kaydıyla işlemin yapılacağı günden başlamak üzere ileri doğru 18 yaşından küçükler için en fazla 5, 18 yaşından büyükler için en fazla 10 yıl olabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti adli makamları tarafından yürütülen soruşturma veya kovuşturma sonucunda hakkında arama veya yakalama kararı verilen kişilerin yurtdışından pasaport talep etmeleri halinde, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kendilerine pasaport düzenlenmez, talep etmeleri halinde yurda dönüşlerini teminen adlarına geçici pasaport/seyahat belgesi düzenlenir.

Geçerlilik süresi bulunan pasaport ile müracaat eden kişilerin eski pasaportundaki geçerli süre, yeni düzenlenecek pasaportun süresine eklenir. Bu süre en kısa süreli pasaportun (6 ay) süresinden daha kısa olamaz. Bu durumda yalnızca pasaport defter bedeli ile eski pasaporttaki mevcut süre bedelinin talep edilen süre bedelinden düşülerek hesaplanacak harç miktarı tahsil edilir.

492 sayılı Harçlar Kanununun 85/b maddesi uyarınca, yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklerin/gitmiş olanların Türkiye'den çıkarken veya Dış Temsilciliklerimizden yapacakları pasaport başvuruları harçtan muaftır. Sözkonusu öğrencilere, pasaport defter bedelini ödemeleri kaydıyla, 6 aydan az ögrenim süresi için 6 aylık, 6 ay ile 1 yıl arasındaki ögrenim süresi için 1 yıllık, 1 yıldan fazla ögrenim süresi için ise 2 yıllık harçsız pasaport verilebilmektedir.

Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 85/h maddesi uyarınca, tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olan kişilerin (yurtdışına münhasıran öğrenim amaçlı gidip gitmediklerine bakılmaksızın) yurtiçinden veya Dış Temsilciliklerimiz aracılığıyla yapacakları pasaport başvuruları harçtan muaftır. Sözkonusu öğrenciler, Dış Temsilciliklerimiz aracılığıyla başvuruda bulunmaları halinde, bulundukları ülkede kayıtlı öğrenci (okul öncesi, aday çıraklık-çıraklık tanımına karşılık gelen okullar, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğenim) olduklarını belgelendirmeleri; öğrenimine yurtdışında devam etmekle birlikte, yurt içinde başvuruda bulunmaları halinde ise Büyükelçiliklerimiz /Başkonsolosluklarımız /Eğitim Müşavirliklerimiz/ Ataşeliklerimiz tarafından verilen "Bulundukları ülkenin eğitim sistemine dahil öğrencidir" uygun görüş yazısının aslını ibraz etmeleri ve pasaport defter bedelini ödemeleri kaydıyla harçsız pasaport alabilmektedir. Anılan kanun hükmü çerçevesinde düzenlenen harçsız pasaportlar reşit olmayanlar için 5 yıl geçerlilik süreli verilirken; reşit olanlar için düzenlenenlerde ise 25 yaş sınırı göz önünde tutularak süre belirlenir. 25 yaşını doldurmamış olmakla birlikte, bulundukları ülkede herhangi bir kurs, seminer, sertifika tamamlama, bağımsız staj vb çalışma yapanların (okul öncesi, aday çıraklık-çıraklık tanımına karşılık gelen okullar, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğrenim görmeyenlerin) 492 sayılı Harçlar Kanununun 85/h maddesi çerçevesinde harçsız pasaport uygulamasından yararlanması mümkün değildir.

Kişinin nüfus kütüğünde kayıtlı kimliğini belirleyici bilgilerin (adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri vb) Türk mahkemelerince verilmiş kararlar veya evlilik vb. nedenlerle değişmesi durumunda, kişinin eski kimlik bilgilerini ihtiva eden pasaportunun yenilenmesi gerekmektedir.

Yabancı bir ülkeye iltica etmiş veya iltica talebinde bulunmuş kişilerin pasaport başvurusu yapabilmesi için iltica başvurusunu geri çekme gibi bir ön-şart aranmamaktadır. Sözkonusu kişilerin pasaport talepleri herhangi bir kurumla yazışma yapılmaksızın karşılanmakla birlikte, bu kişilerin kimliklerini tespite yarayacak nüfus cüzdanı, pasaport, aile cüzdanı, sürücü belgesi gibi resimli bir belge ibraz edememeleri durumunda, ilgili kurumlarla yazışma yapılarak kimlik tespitinin yapılmasının ardından pasaport düzenlenebileceğinden, bu şartlarda yapılan başvurular belli bir zaman almaktadır.

Bir adet geçerli pasaport sahibi olmak genel olarak bir teamül olmakla birlikte, iki adet geçerli pasaporta ihtiyaç duyduğunu ve her iki pasaportu da aynı anda taşımak istediğini beyan edenlerin kanuna aykırı olmayan herhangi bir durumdan kaynaklanan mazeretlerini dilekçelerinde belirtmeleri koşuluyla, taleplerinin karşılanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Pasaportların usulüne uygun olarak kullanılması ile ilgili sorumluluk pasaport sahibine aittir.

Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca resmi bir evrak olan pasaportta kasten tahrifat yapmak suç teşkil etmektedir.

Pasaportta sayfa eksikliği, yırtılma, pasaport içindeki kayıtlarda silinti ve kazıntı bulunduğu gerekçesiyle pasaportun yenilenmesinin talep edilmesi halinde, bu pasaportların Türkiye’de kişinin nüfusa kayıtlı olduğu ilin Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesi ve yapılacak inceleme neticesine göre işlem yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, başvuruların sonuçlandırılması belli bir zaman almaktadır.

18 yaşından Küçükler İçin Pasaport Başvurusu

E-pasaportların refakat hanesi bulunmadığından, çocuklar anne veya baba pasaportuna kaydedilememekte, her kişi için ayrı pasaport tanzim edilmektedir. 18 yaşından küçüklere azami 5 yıllık pasaport düzenlenebilmektedir.

Gerekli kimlik ve fotoğraf teşhisinin yapılabilmesi için yaş ayırımı yapılmaksızın 18 yaşından küçük tüm çocukların da başvuru esnasında hazır bulunması gerekmektedir.

12 yaşını doldurmamış çocukların başvuru formları velileri veya vasileri tarafından imzalanmaktadır. 12 yaşını doldurmuş ve daha büyük çocukların başvuru sırasında imzaları alınmaktadır.

Pasaport Kanununun 17. maddesinin (C) bendinin; "Reşit olmayan ve mahcurların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri için kanuni mümessillerinin muvafakatlerini havi resmi makamdan tasdikli vesika ibraz eylemeleri lazımdır“ hükmüne istinaden;

 1. Pasaport müracaat tarihi itibariyle ergin (reşit) olmayan çocukların anne ve babalarının noterden veya müracaat esnasında memur huzurunda düzenletilebilecekleri usulüne uygun muvafakatın ibrazı gerekmektedir. (18 yaşından önce anne ve baba muvakatıyla veya hakim kararıyla evlenenler Medeni Kanun gereği ergin (reşit) sayılırlar).
 2. Pasaport alacak çocuğun anne veya babasından birinin cezaevinde olması durumunda, cezaevinde olan tarafın cezaevinde olduğunu kanıtlayan belgenin ibraz edilmesi halinde, cezaevinde olmayan tarafın muvafakatı yeterlidir.
 3. Boşanma durumunda, normal şartlarda ilgili Türk mahkemesi velayeti kime vermişse (tedbir yolu ile geçici olarak verilmişse dahi) onun muvafakatinin alınması gerekir. Ancak, 1961 tarihli Lahey Sözleşmesinin ülkemiz ile arasında yürürlükte bulunduğuFransa, Almanya, Portekiz, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg ve İspanya makamları tarafından, mutad meskeni o yabancı devlet olan bir Türk çocuğun korunmasına ilişkin alınan ve kamu düzenine açıkça aykırı olduğu değerlendirilmeyen yabancı mahkeme kararı ve tercümesinin onaylı örneklerinin ibraz edilmesi halinde, kararın Türk mahkemelerince tenfiz şartı aranmadan, yabancı mahkeme kararındaki veli veya vasinin muvafakatının alınması yeterliyken; yukarıda belirtilen ülkeler dışındaki ülke mahkemeleri tarafından alınan kararların kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilmemesi ve Türk mahkemelerince tenfiz şartı aranması gerekmektedir.
 4. Türk Medeni Kanununa göre evlilik dışı doğan çocukların (anne yabancı olsa dahi) velayeti annede olduğundan, annenin muvafakati yeterlidir.
 5. Evlilik dışı doğan çocukların babalık tanıma yoluyla babanın nüfus kütüklerine kaydedildiği durumlarda, çocuğu tanıyan babanın muvafakati aranmaz, annenin muvafakati yeterlidir.
 6. Anne 18 yaşından küçük ve evli değilse velayet sahibi babanın veya vasi tayin edilmişse vasinin muvafakati gerekir.
 7. İlgili Türk mahkemesi, çocukları (Çocuk Esirgeme Kurumu gibi) koruma altına almış olsa da çocukların velayet sahiplerinin muvafakati aranır.
 8. Mahcurlar 18 yaşından büyük ise Türk mahkemelerinden alınan karar ile vasi tayin edilen kişinin vasi kararının ibrazı ve muvafakati gerekir.

Muvafakatnameler noterce tanzim ve tasdik edilir. Ancak pasaport müracaatında, pasaportu vermeye yetkili makamlar önünde hazırlanan belgeler de muvafakatname yerine kullanılabilir.

Muvafakatnameler, sahteliği ya da aksi sabit oluncaya (muvafakatnamelerin düzenlenme tarihinden sonra çocuğun velayet hakkının mahkeme kararı ile annesine, babasına ya da vesayet hakkının başka bir kişiye verilmesi ya da muvafakat verenin bu muvafakatnamenin iptal edilmesi için başvurması gibi durumlarda) kadar geçerli belgelerdir.

Pasaport başvurusunda bulunulan çocuk henüz Türk nüfus kütüklerine tescil edilmemişse, öncelikli olarak doğum tescil işleminin yapılması gerekmektedir.

YENİ PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • T.C. kimlik numaralıNüfus Cüzdanı, (Şayet nüfus cüzdanınızda onbir haneli T.C. kimlik numarası bulunmuyorsa yahut yıpranmışsa 2 adet normal fotoğrafla gelerek öncelikle nüfus cüzdanınızı yenilemek zorundasınız)
 • 2 Adet biyometrik fotoğraf(5 x 6 cm. ebadında ve arka fonu beyaz olması gerekmektedir.).
 • Eski pasaport,
 • e-posta adresi (Şahsınıza ait olmasa dahi bir yakınınızın kullandığı e-posta adresi aracılığıyla pasaportunuzla ilgili gelişmelerden haberdar olmanızı sağlayacaktır) ve tefefon numaranız bilgi formunda belirtilecektir.
 • 2021 Pasaport Harç Bedelleri:

  Büyüklerin pasaportlarının süresi en çok 10 yıl, 18 yaşından küçüklerin ise en çok 5 yıl olabilmekte ve cüzdan dahil bu durumda ödenmesi gereken 104 Avro olmaktadır.

  Posta gideri(Ankara-Nantes):4

  Pasaport Cüzdan Bedeli: 20 €

  6 Aya kadar: 15

  1 yıla kadar: 22

  2 yıla kadar:36 €

  3 yıla kadar:51 €

  4 yıldan 10 yıla kadar 95 € (Eski pasaportun geçerlilik tarihine bağlı olarak yukarıdaki harç miktarında artma olabilmektedir.)

  B. 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE YENİ PASAPORT DÜZENLENMESİ

  18 yaşından küçüklerin anne/baba pasaportlarına kaydı uygulaması, yukarıda da belirtildiği üzere kaldırılmıştır.

  a. Anne veya babanın eski tip pasaportunda kayıtlı iken ayrı bir pasaport almak üzere,

  b. Doğrudan e-pasaport düzenlenecek olan 18 yaşından küçük çocuklar için ve

  c. Yenidoğanlar.

  Yukarıda belirtilen üç koşulda da pasaport alacak vatandaşlarımız içinwww.konsolosluk.gov.trinternet adresindenrandevualınması zorunludur.

  Pasaport alacak 18 yaşın altındaki kişilerin muvaffakat işlemi için randevuya anne ve babalarıyla gelmeleri gerektiği önemle hatırlatılır.

  Boşanma olmuşsa,Türkiye’de tanınan mahkeme kararındaki velayeteilişkin hükme uygun olarak, anne ya da babanın; velayet her ikisine verilmişse, hem anne hem de babanın muvaffakati gereklidir.Türkiye’de tenfiz edilmemiş mahkeme kararıyla boşanmalarda ve Türkiye’de tenfiz edilmiş olmakla birlikte velayete değinilmeyen kararlarda her iki ebeveynin muvaffakatı gereklidir.

  Özellikle yeni doğanlara pasaport düzenlenebilmesi için öncelikle çocuğun nüfüs müdürlüklerine kaydının yapılması gerektiği (Bkz Nüfus Servisi Bilgi notları).

  18 yaşından küçük çocuklara azami 5 yıl süreli E- Pasaport düzenlenebilmektedir.

  Gerekli belgeler:

  - T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı,

  - 2 adet biyometrik fotoğraf (5 x 5 cm. ebadında ve arka fonu beyaz olması gerekmektedir.)

  - Pasaport cüzdan bedeli ve süresine göre harç.

  - Boşanma sözkonusu ise çocuğun velayetinin kime verildiğini belgelemek bakımından mahkeme kararı.

  - Öğrenciler için Öğrenci belgesi (Certificat Scolaire)

  -Anne, Baba ve çocuk ile beraber şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

  C. KAYBEDİLEN PASAPORT YERİNE YENİ PASAPORT DÜZENLENMESİ

  Bunun için aşağıdaki belgeler ile ilgili kişinin mutlaka şahsen Başkonsolosluğumuza müracaat etmesi gereklidir. Vatandaşlarımızın, pasaportlarını kaybetmeleri halinde, durumlarının Türkiye'deki yetkili makamlardan sorulması zorunlu olduğundan, bu işlemlerin zaman alabildiğini hatırda tutmalarında (4 ile 6 hafta) fayda görülmektedir.

  - Dilekçe,

  - Yerel emniyet makamlarınca düzenlenmiş kayıp belgesi (Déclaration de perte ou de vol),

  - T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı,

  - 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (kesilmeden getirilmeli).

  Türkiye'deki yetkili makamlardan olumlu cevap alınınca Başkonsolosluğumuzca talep sahibine yapılan bildirimin ardından www.konsolosluk.gov.tr“ internet adresinden randevu almak suretiyle aşağıdaki belgelerle şahsen başvurulması gerekmektedir.

  • T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı,
 • 2 adet renkli biyometrik fotoğraf (5 x 5 cm. ebadında ve arka fonu beyaz olması gerekmektedir.)
 • Pasaport cüzdan bedeli ve süresine göre harç.
 • E-posta adresi ve telefon numarası.
 • Öğrenciler için Öğrenci belgesi (Certificat Scolaire)
 • D. NÜFUS BİLGİLERİNDE DEĞİŞLİK OLMASI HALİ

  Medeni hal değişimi, nüfusa kayıtlı olunan müdürlük değişimi ve yaş tashihi gibi hallerde pasaport değiştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Ancak vatandaşlarımızın T.C. kimlik numarasını taşıyan güncel/geçerli nüfus cüzdanlarını yanlarında taşımaları önemlidir.

  Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 • Atatürk

  Pazartesi - Cuma

  09:00 - 17:00

  1- Başkonsolosluğumuz, Nant Adliye Sarayının hemen yanında yer almakta olup, GPS'de adresin bulunmaması halinde, Petite Hollande park yerine araçların park edilmesi makul bir seçenektir.) 2- Bütün konsolosluk işlemleri randevu ile yapılmakta olup, randevuların www.konsolosluk.gov.tr adresinden alınması şarttır.
  1.1.2021 Yeni Yıl Tatili
  5.4.2021 Fransa'da Dini Tatil (Paskalya)
  13.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Ascension) - Aynı zamanda Ramazan Bayramı 1. Günü
  24.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Pentecôte)
  14.7.2021 Fransa Milli Bayramı
  20.7.2021 Kurban Bayramının 1. Gün
  29.10.2021 Cumhuriyet Bayramımız
  1.11.2021 Fransa'da Dini Tatil (Toussaint)
  11.11.2021 1. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin yıldönümü