Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Nant Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Eğitim, 20.01.2017

Görev bölgemizde 2016 yılı sonu itibariyle 1772 (968 kız ve 804 erkek öğrenci) öğrenci Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam etmektedir. Sözkonusu dersler muhtelif şehirdeki Fransız okullarında ve Türk derneklerinin kültür merkezlerinde 17 öğretmen tarafından verilmektedir.

Türkçe ve Türk Kültürü dersleri Türkiye’den görevlendirilen öğretmenlerimiz tarafından ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere verilmektedir. Görev bölgemizde ilk ve orta seviyedeki öğrencilerin 1/3’ünden biraz daha fazlası Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam etmektedir.

Türkçe ve Türk Kültürü dersinin açılabilmesi için her okulda en az 15 öğrenci velisinin eğitim-öğretim yılının başında okul yönetimine derslik açılması için talepte bulunması gerekmektedir.