Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Nant Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yolcular İçin Taşıt Rehberi , 19.08.2016

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına ilişkin mevzuat ve ayrıntılı bilgiye

http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar

veya 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.14931&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ge%C3%A7ici%20%C4%B0thal%20Edilen%20Kara%20Ta%C5%9F%C4%B1tlar%C4%B1na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20G%C3%BCmr%C3%BCk%20Genel%20Tebli%C4%9Fi

adreslerinden ulaşılabilir. Bununla birlikte, 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün yayınladığı "Yolcular İçin Taşıt Rehberi" sayfaları vatandaşlarımızın istifadeleri için ilişikte sunulmaktadır.

İlgili Dosyalar :

- Yolcular için taşıt rehberi.pdf