BOŞANMA TANIMA TENFİZ İŞLEMLERİ, 8.4.2021

FRANSIZ ADLİ VE İDARİ MAKAMLARINCA VERİLEN BOŞANMA KARARLARININ TÜRK NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİLİ

I. Mevzuat

II. Başvuru Şartları

III. Gerekli Belgeler

I. MEVZUAT

“Yabancı Ülke Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik" 7 Şubat 2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu mevzuat düzenlemesiyle, Fransız Mahkemelerinde verilen boşanma kararlarının veya Fransız Noterinde gerçekleştirilen boşanmanın Türk Nüfus Kütüğüne idari işlemle tescil edilmesi mümkün hale gelmiştir.

Boşanma tescil işlemi içinwww.konsolosluk.gov.tradresinden “Nüfus / Yabancı Ülke Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili” bölümünden randevu alarak müracaat edebilirsiniz.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1)Tarafların her ikisi de bizzat, kanuni temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla başvurabilir. Başvuru esnasında tarafların yetkili merci huzurunda birlikte hazır olmaları zorunlu değildir. Taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilirler.Müracaat aynı anda yapılmadıysa, diğer taraf 90 gün içinde aynı başvuru makamına başvurmalıdır.

2)Taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde;

-Ölü tarafın kanuni yararı bulunan mirasçılarının tespit edilememesi,

-Yabancı uyruklu tarafın ikamet adresinin tespit edilememesi ve herhangi bir nedenle ulaşılamaması,

-Yabancı uyruklu tarafın başvuruyu kabul etmemesi veya kasıtlı olarak kaçınması

durumunda, Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek taraflı başvurusu kabul edilir.

3)Tarafların vekilleri aracılığıyla başvurmaları halinde, vekilin, ayırt etme gücüne sahip gerçek kişi olması gerekmektedir. Vekil, taraflardan biri olabileceği gibi avukat veya hısım olması mümkündür.

Vekil için düzenlenecek “Vekaletname”ye ilişkin detaylar için “Gerekli Belgeler” bölümüne bakınız.

4)Tarafların Türkiye’de devam eden ve/veya reddedilmiş boşanma veya tanıma-tenfiz davasının bulunmaması gerekmektedir.

Daha önce Türkiye’de boşanma veya tanıma-tenfiz davası açılmış ve kapatılmış ise,"Davanın açılmamış sayılması"na ilişkin Mahkeme Kararının ıslak imzalı örneğinin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

5)Türk vatandaşlığının yanı sıra Fransız vatandaşlığı bulunan tarafın, Fransız vatandaşlığını Başkonsolosluğumuz “Vatandaşlık Servisi”ne bildirmesi gerekmektedir.

Çok vatandaşlık bildirimine (Fransız vatandaşlığı bildirimine) ilişkin detaylı bilgiye internet adresimizin “Vatandaşlık İşlemleri Bilgi Notları” bölümünden ulaşabilirsiniz.

6) Taraflardan birinin ya da vekillerinin yabancı uyruklu olması ve Türkçe bilmemesi halinde, başvuru anında Başkonsolosluğumuz Yeminli Tercümanlar Listesinde kayıtlı bir tercümanın hazır bulunması gerekmektedir.

III. GEREKLİ BELGELER

1) Boşanma Fransız Mahkemesinde gerçekleştiyse

Boşanma Kararının aslı veya aslı yerine geçen belgeye (copie certifiée conforme);

a) Öncelikle Apostil şerhi tatbik edilmelidir. Apostil şerhi için Yüksek Mahkemeye (Cour d’Appel) başvurulması gerekmektedir.

b) Apostil şerhi tatbik edildikten sonra Başkonsolosluğumuz Yeminli Tercümanlar listesinde kayıtlı bir tercüman tarafından Mahkeme Kararı Türkçeye tercüme edilmelidir.

c) Apostil şerhi tatbik edilen ve Türkçeye tercüme edilen Mahkeme Kararına Boşanma Servisinde imza tasdiki yaptırılmalıdır.

Fransız Mahkemesince verilen boşanma kararının kesinleştiğine dair Yüksek Mahkemeden (Cour d’Appel) alınan belge (“Certificat de non-appel” aslı veya “Certificat de non-pourvoi” aslı) aslına

a) Öncelikle Apostil şerhi tatbik edilmelidir. Apostil şerhi için Yüksek Mahkemeye (Cour d’Appel) başvurulması gerekmektedir.

b) Apostil şerhi tatbik edildikten sonra belge (“Certificat de non-appel” veya “Certificat de non-pourvoi”) Başkonsolosluğumuz Yeminli Tercümanlar listesinde kayıtlı bir tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmelidir.

c) Apostil şerhi tatbik edilen ve Türkçeye tercüme edilen belgeye Boşanma Servisinde imza tasdiki yaptırılmalıdır.

2) Boşanma Fransız Noterinde gerçekleştiyse

Fransız Noterinde düzenlenen Onay Belgesinin (Attestation) aslına;

a) Öncelikle Apostil şerhi tatbik edilmelidir. Apostil şerhi için Yüksek Mahkemeye (Cour d’Appel) başvurulması gerekmektedir.

b) Apostil şerhi tatbik edildikten sonra Onay Belgesi (Attestation) Başkonsolosluğumuz Yeminli Tercümanlar listesinde kayıtlı bir tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmelidir.

c) Apostil şerhi tatbik edilen ve Türkçeye tercüme edilen Onay Belgesine (Attestation) Noter Servisinde imza tasdiki yaptırılmalıdır.

d) Boşanan tarafların yeni tarihli evlenme kayıt belgesi (acte de mariage copie intégrale)

e) Aile cüzdanı (Livret de famille) boşanma kararı işlenmiş olmalı.

3) Kadının geçerli Kimlik Kartı veya geçerli Pasaport fotokopisi

4) Erkeğin geçerli Kimlik Kartı veya geçerli Pasaport fotokopisi.

Taraflardan biri sadece Fransız vatandaşı ise;

a) Geçerli Kimlik Kartı veya geçerli Pasaportu ve yeni tarihli doğum belgesi (acte de naissance copie intégrale) Başkonsolosluğumuz Yeminli Tercümanlar listesinde kayıtlı bir tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmeli,

b) Ardından Kimlik veya Pasaport ve doğum belgesin tercümesine Noter Servisinden imza tasdiki yaptırılmalıdır.

5) Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda, Fransız Noteri tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslına

a) Öncelikle Apostil şerhi tatbik edilmelidir. Apostil şerhi için Yüksek Mahkemeye (Cour d’Appel) başvurulması gerekmektedir.

b) Türkçeye tercüme edilen ve Apostil şerhi tatbik edilen Fransız Noterinde düzenlenmiş vekaletnameye Noter Servisinden imza tasdiki yaptırılmalıdır.

6) Tarafların Türkiye’de kapatılmış boşanma veya tanıma-tenfiz davasının bulunması durumunda, davanın açılmamış sayıldığına ilişkin Mahkeme Kararı

İşlem Bedeli: 6.- Avro (Posta gideri)

-Tercüme tasdiki belge başına 16.-Avro

-Tercüme tasdiki yapılacak tüm sayfaların fotokopisi gerekmektedir. (Başkonsolosluğumuzda fotokopi makinası bulunmaktadır)

ÖNEMLİ NOT:

-BOŞANMA TENFİZ İŞLEMLERİ SACEDE GÖREV BÖLGEMİZDE İKAMET EDEN VATANDAŞLARIMIZIKAPSAMAKTADIR..

-2 AŞAMALI OLUP İLKRANDEVUDA KOMİSYONA SUNULMAK ÜZERE EVRAK TESLİMİ VE KONTROLU GEREKMEKTEDİR. 2. RANDEVU NİHAİKOMİSYON KARARINDAN SONRA OLACAĞINDAN TARAFLAR VE YEMİNLİ TERCÜMAN İLE HAZIR BULUNULMASI ZORUNLUDUR. BU NEDENLE RANDEVULAR İÇİN BAŞKONSOLOLUĞUMUZ İLE İLETİŞİME GEÇİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

1- Başkonsolosluğumuz, Nant Adliye Sarayının hemen yanında yer almakta olup, GPS'de adresin bulunmaması halinde, Petite Hollande park yerine araçların park edilmesi makul bir seçenektir.) 2- Bütün konsolosluk işlemleri randevu ile yapılmakta olup, randevuların www.konsolosluk.gov.tr adresinden alınması şarttır.
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili
5.4.2021 Fransa'da Dini Tatil (Paskalya)
13.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Ascension) - Aynı zamanda Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Pentecôte)
14.7.2021 Fransa Milli Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramının 1. Gün
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramımız
1.11.2021 Fransa'da Dini Tatil (Toussaint)
11.11.2021 1. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin yıldönümü