18 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLARIN, ANNE VE/VEYA BABA YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMASI, 21.1.2020

18 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLARIN, ANNE BABA YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMAK İÇİN BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ:

 • Başvuru sahibine ait başvuru tarihinden en fazla 3 ay önce hazırlanmış 1 adet Doğum belgesi (Acte de Naissance-Copie Integrale) orijinal ve Türkçe tercümesi ile 1 adet fotokopisi.
 • Başvuru sahibi Fransız vatandaşı ise: Fransız kimlik belgesi, orijinal ve Türkçe tercümesi ile 1 adet fotokopisi
 • Başvurur sahibi evli ise: (Acte de Mariage Copie İntegrale), 1 adet orjinal ve Türkçe tercümesi ile fotokopisi
 • Fransız evlilik cüzdanının (Livret de famille) (1 adet) Türkçe tercümesi ile 1 adet fotokopisi.
 • Bekâr ise: Bekârlık Belgesi - Un certificat de célibat (ou de non-remariage) orijinal ve Türkçe tercümesi ile 1 adet fotokopisi
 • Adlı sicil belgesi (Casier Judicier)(1adet) orijinal ve Türkçe tercümesi ile fotokopisi. (max. 3 ay) 4 adet fotoğraf
 • Türk vatandaşlığına neden geçmek isteğini belirten dilekçe Başvuru sahibinin anne ve babasına ait belgeler:
 • Anne ve babanın Türk Nüfus Cüzdanları ve fotokopileri.yabancı kimlik kartı, 2 adet fotokopisi ve Türkçe tercümesi,
 • Anne ve baba aynı zamanda Fransız vatandaşı iseler:
 • Fransız vatandaşlığını hangi tarihte aldığını belirten/kanıtlayıcı "Acte de Naissance Copie Integralé" (Doğum Kayıt Örneği), "Certificat de Nationalité" veya "Décret de Naturalisation"(Fransız vatandaşlığına geçiş) belgesinin orijinal ve Türkçe tercümesi ile 1 adet fotokopisi
 • Fransız kimlik kartları, 1 adet fotokopileri ve Türkçe tercümeleri
 • Adlı sicil belgesi (Casier Judicier) ve (1 adet) ve Türkçe tercümesi ile fotokopisi (max. 3 ay) Anne ve baba evli iseler:
 • Türk evlenme cüzdanı. Eğer evlilik Fransa’da gerçekleşti ise, 1 adet Evlenme Kayıt Örneği(Acte de Mariage),Orijinali, ve Türkçe tercümesi (Evlilik Fransız Makamlarında gerçekleşti ise, çocuğun kaydı için bu evliliğin Türk nüfusuna bildirilmiş olması zorunludur)
 • Anne ve baba evli değilseler: Anne yabancı ise, çocuğun doğduğu tarihte annenin bekar olduğunu gösteren Fransız makamlarından alınmış bekarlık belgesi (Acte de Naissance avec mention de mariage, certificat celibataire),orijinali ile fotokopisi ve Türkçe tercümesi
 • Türk vatandaşı olan anne ve babanın çocukları adına başvuru dilekçesi ve imza tasdiği (tasdik konsolosluk noter servisinde yapılacaktır)
 • Tüm bu belgeler hazır olduktan sonra, konsolosluk.gov.tr üzerinden Başkonsolosluğumuzdan herbir işlem ayrı ayrı randevu alınması gerekmektedir.
 • Başvuru anında, başvuru sahibi ve Türk vatandaşlığına sahip anne ve babasının da Başkonsolosluğumuzda bulunması zorunludur.
 • Not:
 • Yukarıda belirtilen belge tercümelerinin Başkonsolosluğumuza kayıtlı yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve orijinal evraklarla beraber birer adet fotokopilerinin başvuru sırasında hazır olarak getirilmesi gerekmektedir.
 • Dosya ücretleri:
 • -115 TL işlem ücreti (ödeme günün kuruna göre Euro bazından hesap yapılacaktır)
 • -Tercüme edilmiş belge başı 18 € Tercüme Tasdik
 • -6 € Posta ücreti

Tüm evraklar yeni tarihli (en fazla 3 ay) olacaktır.

 • İfadetutanağı ( konsoloslukta yapılacak)
 • 3 adet Mernis doğum formu ( konsoloslukta yapılacak)
 • Evlilik dışı iseBabalık tanıma senedi ( konsoloslukta yapılacak)
 • Vat Form 1 ( konsoloslukta yapılacak)
 • Nüfus kayıt örneği

DOSYANIZ İNCELENİNCE RANDEVU TARİHİ SERVİSİMİZ TARAFINDAN VERİLECEKTİR.

 • Dosyanızın ödemeleri ile son aşamaları bu randevu da gerçekleşecektir. Başvuru sahibi ve Türk vatandaşlığına sahip anne ve babasının da gelmesi gerekmektedir.
 • Dosyanız tamamlanınca tescil olmak üzere: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir (Ankara)
 • DOSYANIZIN SONUÇLANMA SÜRESİ: Ortalama 6 ile 8 aydır.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

1- Başkonsolosluğumuz, Nant Adliye Sarayının hemen yanında yer almakta olup, GPS'de adresin bulunmaması halinde, Petite Hollande park yerine araçların park edilmesi makul bir seçenektir.) 2- Bütün konsolosluk işlemleri randevu ile yapılmakta olup, randevuların www.konsolosluk.gov.tr adresinden alınması şarttır.
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili
5.4.2021 Fransa'da Dini Tatil (Paskalya)
13.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Ascension) - Aynı zamanda Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Pentecôte)
14.7.2021 Fransa Milli Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramının 1. Gün
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramımız
1.11.2021 Fransa'da Dini Tatil (Toussaint)
11.11.2021 1. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin yıldönümü