FRANSA’DA YAPILAN ASKERLİK HİZMETİNİN TÜRKİYE’DEKİ ASKERLİK HİZMETİNDEN MUAF TUTULMASI UYGULAMASININ SONA ERMESİ HAKKINDA DUYURU;, 2.7.2019

FRANSA’DA YAPILAN ASKERLİK HİZMETİNİN TÜRKİYE’DEKİ ASKERLİK HİZMETİNDEN MUAF TUTULMASI UYGULAMASININ SONA ERMESİ;

Askerlik hizmetinin uygulama esaslarını düzenleyen 26 Haziran 2019 tarihli ve 30813 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanununun yürürülük tarihi itibariyle 1111 sayılı Askeralma kanunu mülga olduğundan, çok vatandaşlık hakkına sahip olan yurt dışı erteleme işlemleri Askeralma Kanununun 38’inci maddesi kapsamında yürütülecektir.

Vatandaşlık İşlemleri Uygulama Esaları Çerçervesinde, Çok vatandaşlık statüsüne sahip olanların muafiyet işlemleri;


a) Doğumla ya da kanuni rüşt yaşından önce yabancı bir ülkeye giderek aynı zamanda o ülkenin vatandaşlığını da kazanan çok vatandaşlık hakkına sahip olarak tabiiyetinde bulunduğu diğer ülkede zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren aslen Türk vatandaşlarının:

(1) Bu ülkelerde yapmış oldukları askerlik hizmetinden dolay Türkiye'deki askerlik hizmetinden muaf tutulmaları işlemine Askeralma Kanununun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihi itibarıyla son verilmiştir.

(2) Muafiyet hakkına sahip olarak 26 Haziran 2019 tarihine kadar muafiyete esas teşkil eden evrak ile dış temsilciliklere başvurmuş olanların veya başvuru evrakı askerlik şubesine ulaşmış olmasına rağmen işlem yapılmamış olanların işlemleri mülga I I I I sayılı Askerlik Kanunu hükümlerince sonuçlandırılacaktır.

b. İkili anlaşmalar kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulmaya ilişkin usul ve esaslar Askeralma Kanununun 45'inci maddesinde "Özel durumlarda muafiyet ve erteleme" başlığında hüküm altına alınmıştır.

c. İki ülkeden birinde yapılan askerlik hizmetinin sayılmasına dair ikili anlaşmalar kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulacak ya da ertelenecek yükümlülerin işlemleri anlaşma hükümlerine göre yürütülecektir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

1- Başkonsolosluğumuz, Nant Adliye Sarayının hemen yanında yer almakta olup, GPS'de adresin bulunmaması halinde, Petite Hollande park yerine araçların park edilmesi makul bir seçenektir.) 2- Bütün konsolosluk işlemleri randevu ile yapılmakta olup, randevuların www.konsolosluk.gov.tr adresinden alınması şarttır.
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili
5.4.2021 Fransa'da Dini Tatil (Paskalya)
13.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Ascension) - Aynı zamanda Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Pentecôte)
14.7.2021 Fransa Milli Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramının 1. Gün
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramımız
1.11.2021 Fransa'da Dini Tatil (Toussaint)
11.11.2021 1. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin yıldönümü