NÜFUS İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİ NOTLARI, 21.1.2020

NÜFUS İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİ NOTLARI, 07.06.2018

TÜM İŞLEMLER İÇİN BAŞVURULAR RANDEVUYLA ALINMAKTADIR.

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZA TÜM İŞLEMLER İÇİN BAŞVURMADAN ÖNCE MUTLAKAWWW.KONSOLOSLUK.GOV.TRİNTERNET SİTESİNDEN RANDEVU ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

BU ÇERÇEVEDE BAŞVURUDA BULUNACAK OLAN VATANDAŞLARIMIZIN www.konsolosluk.gov.trİNTERNET SİTESİNDEN E-RANDEVU BÖLÜMÜ ALTINDA “NANT BAŞKONSOLOSLUĞU”NU SEÇEREK RANDEVU KAYITLARINI YAPTIRMALARI VE RANDEVU GÜNLERİNDE NÜFUS CÜZDANLARI VE GEREKLİ BELGELERİYLE BİRLİKTE BAŞKONSOLOSLUĞUMUZA ŞAHSEN MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

FRANSA KURULUŞLARINDA NÜFUSA ( MAIRIE ) ÇOCUK KAYDI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Vatandaşlarımız, yasa uyarınca, çocuklarına verecekleri isimlerde “q”, “w” ve “x” gibi alfabemizde yer almayan harfleri kullanamazlar (Örneğin tarafımızca “Alex” ismi kabul edilememekte, “Aleks” ismi ise kabul edilmektedir).
 • Doğum belgesinin (ACTE DE NAISSANCE) hazırlanması sırasında (Fransa nüfusuna isim kaydı esnasında), özenli olmak ilerde karşılaşılacak sorunları önleyecektir. Yazdıracağınız bütün bilgilerin Türkiye kayıtlarına da harfiyen aynı şekilde geçirileceğini unutmayınız.
 • İsimler kısaltılarak kaydettirilemez (Örneğin “Mehmet Ali Korkmaz” yerine “M. Ali Korkmaz” üç isimden fazla olmaz (24 karakter). şeklinde doldurulmuş bir doğum belgesi tarafımızca kabul edilmeyecektir).
 • Doğumda çocuğun isminin Türkiye’de yazılışına harfiyen uygun bir biçimde kaydettirilmesi büyük önem taşır. Örneğin, doğum belgesinde (ACTE DE NAISSANCE) “Ahmed” olarak yazdırılmış kişinin ülkemizde tescili de “Ahmed” şeklinde gerçekleşir ve bundan sonra nüfus kaydının “Ahmet” olarak düzeltilmesi için Türkiye’deki yetkili mahkemenin kararı gerekecektir.

1. BAŞKONSOLOSLUĞUMUZDA DOĞUM KAYDI

a)Evlilik içi doğum(Postayla da bildirilebilmektedir. Ayrıntılar aşağıdadır.)

Doğum işlemleri için anne veya babadan birinin başvurusu yeterli olmakla birlikte normal posta ile evrakları Başkonsolosluğumuza göndermesi ile de doğum kaydı yapılabilmektedir.

Gerekli evraklar:

 • Baba ve Anneye ait nüfus cüzdanları ve Fransız kimlikleri“Carte d’identité”ve/veya Oturum kartları “Titre de Séjour” orjinal ve fotokopisi
 • Çocuğa ait “Acte de Naissance”ın (Doğum Belgesi) orjinali(Başkonsolosluğumuzda işlem yapılırken 3 aydan eski tarihli olmamalıdır).

 • 6 Euro (evrakın Türkiye’ye gönderilmesi için kullanılmaktadır.)

 • 6-17 yaşlarındaki çocukların kayıt işlemleri için , 4 adet yeni çektirilmiş fotoğrafları, Fransız kimlikleri“Carte d’identité”ve/veya Oturum kartları “Titre de Séjour” orginal ve fotokopisiile Anne ve Baba ile birlikte şahsen Başkonsolosluğumuza gelmeleri gerekmektedir (Ayrıca Anne ve/veya Baba Türk ve/veya Fransız vatandaşlığı almış ve isim değişikliği yapmış olanlarTürk Nüfus kayıtlarına işletmesi gerekmektedir).

 1. Resmi evlilik öncesinde dünyaya gelen çocukların doğum bildirimi

Resmi evlilik öncesinde dünyaya gelen çocukların bildirimi için yukarıda belirtilen belgelerle, hem baba hem anne bizzat Başkonsolosluğumuza gelmesi gerekmektedir.

6-17 yaşlarındaki çocukların kayıt işlemleri için , 4 adet yeni çektirilmiş fotoğrafları, Fransız kimlikleri “Carte d’identité”ve/veya Oturum kartları “Titre de Séjour” orginal ve fotokopisiile Anne Ve Baba ile şahsen Başkonsolosluğumuza gelmeleri gerekmektedir (Ayrıca Anne ve/veya Baba Türk ve/veya Fransız vatandaşlığı almış ve isim değişikliği yapmış olanlarTürk Nüfus kayıtlarına işletmesi gerekmektedir).

c)Evlilik dışı dünyaya gelen çocukların doğum kaydı

 1. Babanın kütüğüne baba soyadıyla kayıt işlemi

Evlilik dışı doğumlarda, anne ve babanın Başkonsolosluğumuza gelerek tanıma senedi düzenletmelerinden sonra çocuğun baba soyadıyla baba kütüğüne kaydı mümkün olabilmektedir.

Baba ve anne yanlarında nüfus cüzdanları (anne yabancı ise “carte d’identité” ve “acte de naissance copie integrale” 3 ay süreli ile) ve çocuklarının Acte de Naissance(Başkonsolosluğumuzda işlem yapılırken 3 aydan eski tarihli olmamalıdır)ile gelmelidir.

6-17 yaşlarındaki çocukların kayıt işlemleri için , 4 adet yeni çektirilmiş fotoğrafları, Fransız kimlikleri “Carte d’identité”ve/veya Oturum kartları “Titre de Séjour” orginal ve fotokopisiile Anne ve Baba ile şahsen Başkonsolosluğumuza gelmeleri gerekmektedir (Ayrıca Anne ve/veya Baba Türk ve/veya Fransız vatandaşlığı almış ve isim değişikliği yapmış olanlarTürk Nüfus kayıtlarına işletmesi gerekmektedir).

 1. Annenin kütüğüne anne soyadıyla kayıt işlemi

Anne, nüfus cüzdanı, oturma kartı ve doğum belgesiyle (Çocuğa ait “acte de naissance”Başkonsolosluğumuzda işlem yapılırken 3 aydan eski tarihli olmamalıdır).Başkonsolosluğumuza gelerek evlilik dışı doğan çocuğun kaydını, kendi kızlık soyadıyla kendi kütüğüne yaptırabilir.

6-17 yaşlarındaki çocukların kayıt işlemleri için , 4 adet yeni çektirilmiş fotoğrafları, Fransız kimlikleri “Carte d’identité”ve/veya Oturum kartları “Titre de Séjour” orginal ve fotokopisiile Anne be Baba ile şahsen Başkonsolosluğumuza gelmeleri gerekmektedir (Ayrıca Anne ve/veya Baba Türk ve/veya Fransız vatandaşlığı almış ve isim değişikliği yapmış olanlarTürk Nüfus kayıtlarına işletmesi gerekmektedir).

 1. POSTAYLA DOĞUM BİLDİRİMİ

Doğum kaydının postayla yapılabilmesi için aşağıda kayıtlı evrakları eksiksiz olarak Başkonsolosluğumuza gönderilmesi yeterli olmaktadır. Böylece Başkonsolosluğumuza bizzat gelmesine gerek kalmamaktadır.

 • Baba ve annenin nüfus cüzdanlarının önlü arkalı birer adet fotokopisi, (anne veya babadan herhangi biri yabancı uyrukluysa, yabancı olana ait Acte de Naissance(Başkonsolosluğumuzda işlem yapılırken 3 aydan eski tarihli olmamalıdır).
 • Çocuuğun “Acte da Naissance”nın orjinali(Başkonsolosluğumuzda işlem yapılırken 3 aydan eski tarihli olmamalıdır).
 • 6-17 yaşlarındaki çocukların kayıt işlemleri için , 4 adet yeni çektirilmiş fotoğrafları, Fransız kimlikleri“Carte d’identité”ve/veya Oturum kartları “Titre de Séjour” orjinal ve fotokopisiile Anne ve Baba ile şahsen Başkonsolosluğumuza gelmeleri gerekmektedir (Ayrıca Anne ve/veya Baba Türk ve/veya Fransız vatandaşlığı almış ve isim değişikliği yapmış olanlarTürk Nüfus kayıtlarına işletmesi gerekmektedir).

 • NÜFUS CÜZDANLARININ TESLİMİ

Nüfus cüzdanının teslimi ilgiliye, anne ya da babaya, imza karşılığında yapılır. Bu bakımdan postayla gönderilmesi mümkün değildir.

18 YAŞINA KADAR NÜFUS KAYDI YAPTIRILMAYANLAR İÇİN

 • Başvuru sahibine ait başvuru tarihinden en fazla 3 ay önce hazırlanmış 1 adet Doğum belgesi (Acte de Naissance-Copie Integrale) orijinal ve Türkçe tercümesi ile 1 adet fotokopisi.
 • Başvuru sahibi Fransız vatandaşı ise: Fransız kimlik belgesi, orijinal ve Türkçe tercümesi ile 1 adet fotokopisi
 • Başvurur sahibi evli ise: (Acte de Mariage Copie İntegrale), 1 adet orjinal ve Türkçe tercümesi ile fotokopisi
 • Fransız evlilik cüzdanının (Livret de famille) (1 adet) Türkçe tercümesi ile 1 adet fotokopisi.
 • Bekâr ise: Bekârlık Belgesi - Un certificat de célibat (ou de non-remariage) orijinal ve Türkçe tercümesi ile 1 adet fotokopisi
 • Adlı sicil belgesi (Casier Judicier)(1adet) orijinal ve Türkçe tercümesi ile fotokopisi. (max. 3 ay) 4 adet fotoğraf
 • Türk vatandaşlığına neden geçmek isteğini belirten dilekçe Başvuru sahibinin anne ve babasına ait belgeler:
 • Anne ve babanın Türk Nüfus Cüzdanları ve fotokopileri.yabancı kimlik kartı, 2 adet fotokopisi ve Türkçe tercümesi,
 • Anne ve baba aynı zamanda Fransız vatandaşı iseler:
 • Fransız vatandaşlığını hangi tarihte aldığını belirten/kanıtlayıcı "Acte de Naissance Copie Integralé" (Doğum Kayıt Örneği), "Certificat de Nationalité" veya "Décret de Naturalisation"(Fransız vatandaşlığına geçiş) belgesinin orijinal ve Türkçe tercümesi ile 1 adet fotokopisi
 • Fransız kimlik kartları, 1 adet fotokopileri ve Türkçe tercümeleri
 • Adlı sicil belgesi (Casier Judicier) ve (1 adet) ve Türkçe tercümesi ile fotokopisi (max. 3 ay) Anne ve baba evli iseler:
 • Türk evlenme cüzdanı. Eğer evlilik Fransa’da gerçekleşti ise, 1 adet Evlenme Kayıt Örneği(Acte de Mariage),Orijinali, ve Türkçe tercümesi (Evlilik Fransız Makamlarında gerçekleşti ise, çocuğun kaydı için bu evliliğin Türk nüfusuna bildirilmiş olması zorunludur)
 • Anne ve baba evli değilseler: Anne yabancı ise, çocuğun doğduğu tarihte annenin bekar olduğunu gösteren Fransız makamlarından alınmış bekarlık belgesi (Acte de Naissance avec mention de mariage, certificat celibataire),orijinali ile fotokopisi ve Türkçe tercümesi
 • Türk vatandaşı olan anne ve babanın çocukları adına başvuru dilekçesi ve imza tasdiği (tasdik konsolosluk noter servisinde yapılacaktır)
 • Tüm bu belgeler hazır olduktan sonra, konsolosluk.gov.tr üzerinden Başkonsolosluğumuzdan herbir işlem ayrı ayrı randevu alınması gerekmektedir.
 • Başvuru anında, başvuru sahibi ve Türk vatandaşlığına sahip anne ve babasının da Başkonsolosluğumuzda bulunması zorunludur.
 • Not:
 • Yukarıda belirtilen belge tercümelerinin Başkonsolosluğumuza kayıtlı yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve orijinal evraklarla beraber birer adet fotokopilerinin başvuru sırasında hazır olarak getirilmesi gerekmektedir.
 • Dosya ücretleri:
 • -115 TL işlem ücreti (ödeme günün kuruna göre Euro bazından hesap yapılacaktır)
 • -Tercüme edilmiş belge başı 17 € Tercüme Tasdik
 • -6 € Posta ücreti

Tüm evraklar yeni tarihli (en fazla 3 ay) olacaktır.

 • İfadetutanağı ( konsoloslukta yapılacak)
 • 3 adet Mernis doğum formu ( konsoloslukta yapılacak)
 • Evlilik dışı iseBabalık tanıma senedi ( konsoloslukta yapılacak)
 • Vat Form 1 ( konsoloslukta yapılacak)
 • Nüfus kayıt örneği
 • 6-17 yaşlarındaki çocukların kayıt işlemleri için , 4 adet yeni çektirilmiş fotoğrafları, Fransız kimlikleri “Carte d’identité”ve/veya Oturum kartları “Titre de Séjour” orginal ve fotokopisiile Anne ve Baba ile şahsen Başkonsolosluğumuza gelmeleri gerekmektedir (Ayrıca Anne ve/veya Baba Türk ve/veya Fransız vatandaşlığı almış ve isim değişikliği yapmış olanlarTürk Nüfus kayıtlarına işletmesi gerekmektedir).

NÜFUS CÜZDANLARININ YENİLENMESİ

Nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası yeralmak zorundadır. Ayrıca yıpranma, 15 yaşın ikmali dolayısıyla fotoğraflı nüfus cüzdanının zorunlu hale gelmesi, fotoğrafın uzak geçmişe ait olması ve güncel görüntüye uymaması gibi sebepler dolayısıyla nüfus cüzdanlarını yenilemek yasal bir yükümlülüktür. Başkonsolosluğumuza bu amaçla 2 adet ( 5X5 arka fon beyaz ) son altı aylık fotoğraf, eski nüfus cüzdanı, oturma kartı ve pasaportla gelinmesi gerekmektedir.

6-17 yaşlarındaki çocukların Nüfus Cüzdanları ve veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Başvuru işlemleri için , 4 adet ( 5X5 arka fon beyaz) yeni çektirilmiş fotoğrafları, Fransız kimlikleri“Carte d’identité”ve/veya Oturum kartları “Titre de Séjour” orjinal ve fotokopisiile Anne ve Baba ile şahsen Başkonsolosluğumuza gelmeleri gerekmektedir (Ayrıca Anne ve/veya Baba Türk ve/veya Fransız vatandaşlığı almış ve isim değişikliği yapmış olanlarTürk Nüfus kayıtlarına işletmesi gerekmektedir).

KAYIP VB. HALLERDE YENİ NÜFUS CÜZDANI TALEP EDİLMESİ

Yeni bir nüfus cüzdanı için başvuran vatandaşlarımızın, yanlarında kimliklerini kanıtlayan ve mutlaka fotoğraflı belgelerle (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ehliyet, Fransız kimlik belgesi vb.) bizzat Başkonsolosluğumuza başvurması gerekmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

1- Başkonsolosluğumuz, Nant Adliye Sarayının hemen yanında yer almakta olup, GPS'de adresin bulunmaması halinde, Petite Hollande park yerine araçların park edilmesi makul bir seçenektir.) 2- Bütün konsolosluk işlemleri randevu ile yapılmakta olup, randevuların www.konsolosluk.gov.tr adresinden alınması şarttır.
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili
5.4.2021 Fransa'da Dini Tatil (Paskalya)
13.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Ascension) - Aynı zamanda Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Pentecôte)
14.7.2021 Fransa Milli Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramının 1. Gün
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramımız
1.11.2021 Fransa'da Dini Tatil (Toussaint)
11.11.2021 1. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin yıldönümü