NOTER İŞLEMLERİ, 3.3.2021

NOTER İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİ NOTLARI, 19.03.2019

TÜM İŞLEMLER İÇİN BAŞVURULAR RANDEVUYLA ALINMAKTADIR.

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZA TÜM İŞLEMLER İÇİN BAŞVURMADAN ÖNCE MUTLAKA WWW.KONSOLOSLUK.GOV.TR İNTERNET SİTESİNDEN RANDEVU ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

BU ÇERÇEVEDE BAŞVURUDA BULUNACAK VANDAŞLARIMIZIN www.konsolosluk.gov.tr İNTERNET SİTESİNDEN E-RANDEVU BÖLÜMÜ ALTINDA“NANT BAŞKONSOLOSLUĞU”NU SEÇEREK RANDEVU KAYITLARINI YAPTIRMALARI VE RANDEVU GÜNLERİNDE NÜFUS CÜZDANLARI VE GEREKLİ BELGELERİYLE BİRLİKTE BAŞKONSOLOSLUĞUMUZA ŞAHSEN MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

NOTER İŞLEMLERİ

  1. VEKÂLETNAME
  2. AZİLNAME
  3. TASDİK İŞLEMLERİ
  4. EHLİYET DOĞRULUK ARAŞTIRMASI
  5. DİĞER BELGELER

1. VEKÂLETNAMELER

Vekâletnameler Genel ve Düzenleme şeklinde olmak üzere düzenlenmektedir. Vekâlet verecek kişinin aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte şahsen Başkonsolosluğa müracaatı gerekmektedir. Vekâlet veren kişi adına bir başkasının vekâlet düzenlettirmesi mümkün değildir. Vekil tayin edilecek kişinin ayrıntılı nüfus bilgilerinin (Baba adı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası) getirilmesi yeterli olup, şahsen gelmesi zorunlu değildir.

a) Vekâlet düzenlenebilmesi için gerekli belgeler:

T.C. Nüfus Cüzdanı (İzinle vatandaşlıktan çıkmış olanlar için mavi kart)

İki adet fotoğraf: Merkez Bankası vekâleti, Düzenleme şeklinde yapılan vekâletnameler, (Alım-satım, inşaat, kredi, ipotek, kooperatif vs.), Boşanma ile ilgili vekâletnameler, Araç satışı için yapılan vekâletnameler ve Sözleşmeler ve vasiyetnamelerle ilgili olarak düzenlenecek vekâletnameler için iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Okuma ve yazma bilmeyen vatandaşlarımız, beraberlerinde T.C. Nüfus cüzdanları, 18 yaşından büyük, 1.derece akrabası olmayan ve iki kişi ile birlikte Başkonsolosluğumuzda vekâletname düzenletebilirler.

Adres tespiti için Nüfus cüzdanı ve Oturum kartı (carte de séjour)

Vekâlet verilecek kişiye ilişkin ayrıntılı nüfus bilgileri (T.C. Kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi)

Gayrimenkul satışı, istimlak, inşaat, ipotek vs. işlemlere ilişkin vekâletnamelerde söz konusu gayrimenkulün tapu kayıtlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler, tapu senedinin orijinali veya bir fotokopisi.

Merkez Bankası ve diğer bankalardan para çekilmesi için düzenlenecek vekâletnamelerde hesabın açılması sırasında ibraz edilen pasaport ve banka tarafından verilen kredi mektubuna ilişkin ayrıntılı bilgiler ve Banka cüzdanı.

Kooperatif işlerine ait vekâletnamelerde Kooperatifin tam adı ve adresi.

Sürücü vekâletnamelerinde, aracın ruhsatı(carte grise), Nüfus cüzdanı ve oturum kartı veya Fransız kimliği

b) Vekâletname harçları:

2021 yılı için geçerli vekâletname harçları:

Vekâletname harcı: 12 Avro,

Genel ve Düzenleme şeklinde vekâletname harcı: 12 Avro ‘dur.

Vekâletnamelere harç ücretine ilaveten her sayfa için 10 Avro değerli kâğıt bedeli tahsil edilir.

Ayrıca, ilave her sayfa için ise 3 Avro değerli kâğıt bedeli alınır.

Vekâletnamelerinizin şayet mümkünse daha önceden temin edebileceğiniz bir örneğinin bir hafıza kartına ( Clé USB ) kaydedilmiş Word formatında bir kopyasını yanınızda getirmeniz işleminizin daha süratli ve etkili yapılması açısından önem taşımaktadır.

YABANCI VATANDAŞLARA VEKÂLETNAME DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN; KİMLİK VEYA PASAPORTLARI İLE BAŞKONSOLOSLUĞUMUZDA KAYITLI YEMİNLİ TERCÜMAN İLE MÜRACAAT ETMELERİ VE RANDEVU ALMALARI GEREKMEKTEDİR.

2. AZİLNAME

Vekâletin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen azil name için: İlgilinin nüfus cüzdanı, İptal edilecek vekâletin düzenlendiği noterliğin adı, tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler ile varsa eski vekâletnamenin fotokopisi ile azledilecek kimsenin adı, soyadı T.C. Kimlik numarası ve açık adresinin bilinmesi gerekmektedir

3. TASDİK İŞLEMLERİ

a) Çeviri Tasdikleri: Kesinleşmiş Mahkeme kararları ve noterlerce düzenlenen belgelerin, Fransızca doğum Kayıt Örnekleri, Fransız vatandaşlığına geçiş belgesi, Oturma kartı gibi yeminli tercümanlar tarafından Türkçeye çevrilen belgelerin tasdiki.

Mahkeme kararları ve noterlerce düzenlenen belgelerin mahkeme kararının alınmış olduğu İstinaf Mahkemesince onaylanması, belgelerin üzerine "Apostille" kaşesi basılması gerekmektedir.

Onay için:

Belgenin aslı ve tasdikli fotokopisi ile birlikte Türkçe çevirisi (2 adet) getirilmesi gerekir.

Belgelerin çevirilerinin Başkonsolosluğumuz tarafından tanınan ve listemizde kayıtlı bulunan yeminli tercümanlar tarafından yapılması zorunludur. Tasdik harcı 18 Avro ‘dur.

b) Muvafakat name, taahhütname, feragatnameler, dışarıda yazılan dilekçeler ve imza sirkülerlerinin tasdiki: Harç bedeli 15 Avro ‘dur.

Tebliğ, İhtarname, 15 Avro ‘dur. İlave her sayfa için ayrıca 10 Avro değerli kâğıt bedeli alınır. Bu belgelerin onaylanabilmesi için Nüfus Cüzdanının ibraz edilmesi gerekir.

c)Ticari belgelerin tasdiki (Ticaret odalarından gelen belgeler). Tüm ticari belgeler için belge başına 16 Avro sabit harç alınır.

d) Suret, Fotokopi tasdiki:

Vekâletname, Azil name, vb. belgelerin fotokopilerinden suret düzenlenmesi; Harç bedeli sayfa başına 6 Avro ‘dur. Türkçe veya Fransızca belgelerin fotokopi tasdikleri: sayfa başına harç bedeli 6 Avro ‘dur.

Tasdik için gerekli belgeler:

Fotokopisi veya sureti yapılan belgenin aslı

Belgenin aslının ve tercümesinin iki adet fotokopisi.

YABANCI NOTERLİKLERDE DÜZENLENMİŞ OLAN VEKÂLETNAMELERİN GEÇERLİLİĞİ

Bilindiği üzere yabancı makamlar önünde düzenlenen vekâletnameler, söz konusu ülke yetkili makamlarınca Apostil şerhi tatbik edilmesi veyavekâletnamenin anılan ülkede bulunan Başkonsolosluğumuzca onaylanması halinde ülkemizde geçerli kabul edilmektedir.

Bununla birlikte Noterlik Kanunumuzun 89. maddesi uyarınca aşağıdaki vekâletname ve belgelerin mutlak suretle dış temsilciliklerimizde düzenlenmesi gerekmektedir.

- Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekâletnameler,

- Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,

- Mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler

Söz konusu belgelerin yabancı makamlar önünde düzenlenerek Apostil şerhi tatbik edilmesi halinde dahi ülkemizde geçerli kabul edilmeleri mevzuatımız uyarınca mümkün değildir.

5. EHLİYET DOĞRULUK –GEÇERLİLİK BELGESİ

Türkiye’den alınan Sürücü belgelerinin Fransız ehliyetiyle değiştirilebilmesi için (oturum tarihi itibariyle azami 6 ay içerisinde müracaat edilmesi gerekmektedir).ehliyetin alındığı valilikten yapılacak doğruluk araştırması için gerekli belgeler:

Ehliyet Belgesinin aslı

Ehliyet Belgesinin fotokopisi

Türk Nüfus Cüzdanının aslı

Türk Nüfus Cüzdanının fotokopisi

16 Avro nakit.

6. DİĞER BELGELER

Noter servisince düzenlenen Türkçe ve Fransızca diğer belgeler ve bunlar için gerekli belgeler:

a) Yurt dışında işçi olduğuna dair belge: oturma-çalışma kartı, nüfus cüzdanı, pasaportu, ücret bordrosu(fiche de paie)’leri, iş kontratı vb. belgelerin getirilmesi gerekir. Harç bedeli 16 Avro ‘dur.

b) Yaşam Belgesi (Berhayat İlmühaberi): Oturma kartı, nüfus cüzdanı, pasaportu, EDF-GDF veya Quittance de Loyer veya vergi beyannamesi getirilmesi gerekir. Bu belgenin düzenlenebilmesi için ilgilinin bizzat gelmesi, gelemeyecek kadar hasta ya da yaşlı ise durumunun doktor raporu ile tespiti ve yaşadığının kanıtlanması gerekir. Harç bedeli 16 avro ’dur.

c) Sigorta kayıt belgesi: Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan verilen sigorta kartı veya Belge (Attestation). Harç bedeli: 16 Avro ‘dur.

d) Çeşitli uygunluk belgeleri (certificat de concordance): harç bedeli 18 Avro ‘dur.

e) Ölüm belgesi: Kişinin öldüğünü belirten Türkçe ölüm belgesi. (harçsız düzenlenir)

f) İkametgâh nakil belgesi

Türkiye'ye kesin dönüş yapan bir vatandaşımızın öncelikle gitmeden önce İkametgâh Nakil Belgesini Başkonsolosluğumuzdan temin etmesi gerekmektedir. Söz konusu belgenin temin edilebilmesi için aşağıda yazılı olan belgelerin Başkonsolosluğumuza ibrazı gerekmektedir.

İkametgâh Nakil Belgesi bir defaya mahsus olarak alınabilir. İkametgâh Nakil Belgesi alabilmek için Türkiye’de bir yılda 6 aydan fazla kalmamış olmak ve yurt dışında kesintisiz en az iki yıldır ikamet ediyor olmak gerekmektedir.

Gerekli belgeler:

1- İşverenden ilişiğinin kesildiğine dair belge,

2- Pôle d’emploi’dan işsizlik parası veya yardımı almadığınıza ve iş aramadığınıza ilişkin belge,

3- İkamet ettiğiniz mahalle belediyesinden “ Mairie” Türkiye’ye döneceğinizi ve Türkiye’de ikamet edeceğiniz adresi bildirerek adres değişikliğine ilişkin belge (Changement domicile)

4- İhtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduğunuza ilişkin belge (Declaration de radiation)

5- Öğrenciler için okulla ilişiklerini kestirdiklerine ilişkin belge.

6- Pasaport, nüfus cüzdanı, oturma kartı veya Fransız Kimlik kartı

7- Nakliye şirketinden eşyaların nakliye edileceğini belirten belge.

İkametgâh Nakil Belgesi harç bedeli: 18 Avro ‘dur.

ÖNEMLİ NOT:

Başkonsolosluğumuzca yapılan konsolosluk işlemlerinden tahsil edilen harçların ödeme şekilleri:

a) Bizzat Başkonsolosluğa gelerek işlem yaptıranlardan harç bedeli makbuz karşılığında nakit (éspeces) olarak tahsil edilir. Banka kartı veya çekle ödeme kabul edilmemektedir.

b) POSTA ile yaptırılabilecek işlemlerin harçları Başkonsolosluğumuza nakit olarak göndermeleri gerekmektedir.

* Bu kapsamda, konsolosluk işlemleri için postayla başvuru yapan vatandaşlarımızınişlemücretini nakit olarak gerekli diğer evraklarla birlikte Başkonsolosluğumuza Normal posta) ile göndermeleri gerekmektedir.

Başkonsolosluğumuzca “İadeli Taahhütlü posta (RECCOMANDE AVEC AVIS DE RECEPTION)” kabul edilmemektedir.

c) Başkonsolosluğumuza gönderilen her belge ve talebin açıkça hangi işlem ile ilgili olduğu belirtilmeli talep edenin adres, telefon bilgileri ve T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZDA İŞLEM YAPTIRACAK VATANDAŞLARIMIZIN T.C. NÜFUS CÜZDANLARINI, OTURMA KARTLARINI VE T.C. PASAPORTLARINI YANLARINDA GETİRMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

1- Başkonsolosluğumuz, Nant Adliye Sarayının hemen yanında yer almakta olup, GPS'de adresin bulunmaması halinde, Petite Hollande park yerine araçların park edilmesi makul bir seçenektir.) 2- Bütün konsolosluk işlemleri randevu ile yapılmakta olup, randevuların www.konsolosluk.gov.tr adresinden alınması şarttır.
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili
5.4.2021 Fransa'da Dini Tatil (Paskalya)
13.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Ascension) - Aynı zamanda Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Pentecôte)
14.7.2021 Fransa Milli Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramının 1. Gün
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramımız
1.11.2021 Fransa'da Dini Tatil (Toussaint)
11.11.2021 1. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin yıldönümü