Yolcular İçin Taşıt Rehberi

Nant Başkonsolosluğu 19.08.2016

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına ilişkin mevzuat ve ayrıntılı bilgiye

http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar

veya

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.14931&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ge%C3%A7ici%20%C4%B0thal%20Edilen%20Kara%20Ta%C5%9F%C4%B1tlar%C4%B1na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20G%C3%BCmr%C3%BCk%20Genel%20Tebli%C4%9Fi

adreslerinden ulaşılabilir. Bununla birlikte,

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün yayınladığı "Yolcular İçin Taşıt Rehberi" sayfaları vatandaşlarımızın istifadeleri için ilişikte sunulmaktadır.

İlgili Dosyalar

Yolcular için taşıt rehberi.pdf

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Bütün konsolosluk işlemleri randevu ile yapılmakta olup, randevuların www.konsolosluk.gov.tr adresinden alınması şarttır.
1.1.2018 1.1.2018 Yeni yıl tatili
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 8.5.2018 İkinci Dünya Savaşı Bitiş Yıldönümü
10.5.2018 10.5.2018 Ascension
21.5.2018 21.5.2018 Pentecote
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 15.8.2018 Assomption
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Toussaint
25.12.2018 25.12.2018 Noel Tatili